Lugnet logotyp
Lugnet logotyp

Tillgänglighet

En pojke och en flicka som hoppar ner i vattnet

Lugnets nya badhus ska vara en plats för alla. Tillgänglighet har därför varit en av de viktigaste frågorna i utformningen av badhuset. Du ska känna dig trygg och välkommen.

Allmänt

Lugnets badhus innehåller fyra huvudbassänger samt en lekbassäng med strömkanal och en plaskbassäng för de minsta. Bassängerna är uppdelade i två stora bassängsrum, en för tävlingsbassängen och en för familjebadet. Multibassängen och rehabbassängen ligger i varsitt utrymme. Du måste vara ombytt till badkläder för att få vistas i bassängutrymmena.

Omklädningsavdelningen består av tre delar: Omklädning grupp dam/herr, omklädningsrum dam/mix/herr och omklädning flex.

Till detta kopplas även entréhall, servering, teknikutrymmen samt lokaler för personal.

Vägledande markering och skyltning förekommer i hela badhuset.

Entré

Den stora huvudentrén är tydligt utmarkerad genom en inramning i fasaden och skylt på fasaden. I Lugnetområdet finns orienteringsskyltar för vägledning till entrén.

Inne i entrédelen finns taktila ledstråk som leder fram till placering av taktil karta över hela badanläggningen. De taktila ledstråken leder vidare genom entréhall till hiss respektive trappa, som tar dig upp till badavdelningen och reception.

Rullstolar och barnvagnar

Det ska vara smidigt att ta sig fram i badhuset. Trösklar finns, men i liten omfattning. Där de förekommer är trösklarna fasade för att underlätta framkomlighet.

Eldriven rullstol kan medföras i hela anläggningen fram till ”blöt” zon (duschrum). Det finns badrullstolar att låna och byte till badrullstol sker i samband med dusch.

I badanläggningen finns ingen laddplats för elrullstolar, och heller ingen plats för att spola av sin rullstol.

Manuell rullstol kan medföras fram till ”blöt” zon (duschrum). Det finns badrullstolar att låna och byte till badrullstol sker i samband med dusch.

I entrén finns det avställningsytor för barnvagnar och rullstolar, som kan låsas fast i väggmonterad bygel.

Hissar

Vid entrén finns en hiss som går mellan alla våningsplan i byggnaden, inklusive entré till utebad.

Hjärtstartare

Tre hjärtstartare kommer att vara på plats när badhuset öppnar. De finns placerade bredvid receptionen, vid badvaktshytten inne på badet och vid personalens kontor.

RWC

Det finns toaletter med plats för rullstol (RWC) på flera platser i badhuset:

  • I serveringslokalen. Utrustad med fällbart skötbord).
  • I gruppomklädningsdelen där det finns en RWC i respektive omklädningsdel (herr/dam).
  • I stora omklädningsdelen där det finns en RWC i anslutning till respektive duschdel (herr/dam). Utrustad med fällbart skötbord.
  • I omklädningsrummet till rehabbassängen.
  • Vid multibassängen.
  • Vid familjebadet.

Omklädning/omklädningsrum

Alla omklädningsrum i anläggningen är tillgängliga med rullstol.

Det flexibla omklädningsrummet, specialanpassat för personer med funktionsnedsättning, är utrustat med taklyft men har också RWC, extra duschutrymme, omklädningsbrits, duschbrits och utrymme för rullstol och andra hjälpmedel som taklift. Här finns även klädskåp som tillåter förvaring av protes.

En rullstolsburen person med god rörlighet och självständighet, och som inte är i behov av taklyft, kan även använda övriga omklädningsrum.

Gruppomklädningsrum, det finns ett för dam och ett för herr, kommer främst att användas utav bokade föreningar och av deltagare i simskolor.

Personer med synnedsättning hänvisas i första hand till omklädning grupp dam/herr, där det finns taktila ledstråk och skåpluckor med utökad kontrastmarkering, alternativt omklädning Flex som är specialanpassat för personer med funktionsnedsättning.

Notera att omklädning dam/mix/herr inte är utrustad med taktilt eller visuellt ledstråk.

Bastu

Två bastur, en våt- respektive torr, inne på familjeavdelningen. Båda är tillgängliga med rullstol med vändradie på 1,3 meter. Våtbastun har extra utrymme för två badrullstolar i direkt anslutning till dörr.

Bassängerna

Lyftbord finns både i tävlingsbassängen, rehabbassängen och multibassängen. Observera att djupet i dessa bassänger kan variera. På bassängkanten vid tävlingsbassängen och på digitala skyltar vid rehab- och multibassängen framgår exakt nuvarande djup på respektive bassäng.

Vid rehab och tävlingsbassängen finns det även liftar för att ta sig i/ur bassängerna.

Temperaturen i bassängerna är:

  • Rehabbassängen: +34 grader
  • Tävlingsbassängen: +27 grader
  • Multibassängen: +32 grader
  • Familjebadet: +30 grader

Överkänslighet

Observera att bassängerna har klorerat vatten.

Hörslingor

I Lugnets badhus finns hörslingor vid motions- och tävlingsbassängen, vid badets reception och vid badhuscaféets båda kassor. Hörslingan är ansluten till det talande utrymningslarmet. Allt som hörs i högtalare förstärks i hörslingan: Musik, tal och utrymningslarm.

Ledsagning

I nuläget kan inte den tjänsten tillhandahållas.

Ledstråk och kontrastmarkeringar

Det finns kännbara och kontrasterande ledstråk från entrén till receptionen och vidare till omklädningsrummen. Inne i omklädningsrummen finns ledstråken fram till duscharna.

Ledstråk i golv är samordnade med vägledande skyltning på vägg i samtliga delar som badgäster har tillträde till.

I omklädning grupp dam/herr har vissa av skåpluckorna utökad kontrastmarkering. Här finns också taktila ledstråk fram till duschrum.

Skyltning

De flesta skyltar i badhuset har symboler för att de ska vara lätta att förstå. Många av skyltarna har dessutom text både på svenska och engelska. En majoritet av skyltarna har försetts med punktskrift. Taktila orienteringskartor finns vid varje våningsplan.

Parkering och färdtjänst

Två parkeringsplatser, med en bredd på 5 meter, för funktionsnedsatta finns i direkt anslutning till huvudentrén till badhuset.

I direkt anslutning till badhusets huvudentré finns även en angöringsficka där färdtjänst kan hämta och lämna besökare.

Lugnets stora besöksparkering finns mitt emot ishallen och vid infarten till Lugnet via Lugnetrondellen. Resterande parkeringsplatser finns i anslutning till övriga entréer: Lugnets sporthall, Visitors Center samt vid ingången till skidstadion.

Åskådare

Fasta läktarplatser finns på balkong mot tävlingsbassängen. Åskådare hänvisas då vidare från entréhall till hiss och trapphus som leder upp till läktare. Ytterkläder är tillåtna på balkongen.

Utrymning

Då badanläggningen ligger över markplan leder samtliga utrymningsdörrar från publika delar till säkra utrymningsplatser. Person i rullstol kan där invänta räddningstjänsten för vidare utrymning till det fria. Vid varje utrymningsplats finns kommunikationsutrustning som räddningstjänsten kan använda.

Sidan uppdaterades

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.